Volilni imenik za Avstrijce v tujini – informacije

Avstrijci s sedežem bivanja v tujini morajo za vpis v volilni imenik podati posebno vlogo. Te osebe imajo pravico glasovati na referendumih in plebiscitih na zvezni ravni. Če Avstrijci s sedežem bivanja v tujini na volitvah v Evropski parlament ne želijo voliti evropskih poslancev iz države gostiteljice, temveč avstrijske poslance, morajo vlogi za vpis v Evropski volilni imenik predložiti ustrezno izjavo.