EL Peter Hutter

1. Podžupan, Gemeindevorstand, Občinski svet
0664 244 71 27

EL Mag. Milena Lipuš-Hartmann

Presednica odbora 1

socialno, generacije, družine, zdravje, gradbenitvo, onfrastruktura, EU-projekte in kultura

EL Hannes Guggenberger

Občinski svet

Predsednik odbora 3

zadeve turizma, pospodarstvo, okolje, energijo in trajnost

EL Johann Bricman

Občinski svet

EL Christian Koren

Gemeindevorstand, Občinski svet

EL Florian Primosch

Občinski svet

Član odbora 3+4

EL Veronika Stern

Članica odbora 1

SPÖ Sandro Turk

2. Vizebürgermeister, Gemeindevorstand, Občinski svet

SPÖ Martin Britzmann

Občinski svet

SPÖ Brigitta Slamanig

SPÖ Christian Rutter

Občinski svet

Predsednik odbora 2

zdravje, gasilcev, šport, kmetijstvo in gozdrastvo, lov in ribištvo, podeželjsko gradnja poti

SPÖ Thomas Greiner

Občinski svet

ÖVP Simon Harrich

Občinski svet

Predsednik odbora 4

Član odbora 3

ÖVP Harald Schierhuber

Občinski svet