Kaj stane koliko?

Abfallentsorgungsgebühren - Stroški in pristojbine v EUR

Bitte die Restmüll-, Bio- bzw. Altpapiertonne immer bereits am Vortag an die öffentliche Straße stellen!

Restmüll

pro Abfuhr
80L Müllbehälter6,40
120L Müllbehälter9,60
240L Müllbehälter18,60
1100L Müllbehälter86,50

Restmüllsack

wird von der Gemeinde ausgegeben
60L Sack4,80

Biomüll

pro Abfuhr
80L Müllbehälter5,80
120L Müllbehälter8,70
240L Müllbehälter17,30

Gelber Sack

ist während der Amtsstunden im Gemeindeamt gratis erhältlich
1 Rolle Gelber SackGratis

Abgabenschuldner

  • Schuldner der Abfallgebühren sind die Eigentümer der Grundstücke für welche Einrichtungen und Anlagen zur Entsorgung von Abfällen bereitgestellt werden. Steht ein Bauwerk auf fremden Grund und Boden, so ist der Eigentümer des Bauwerkes, im Falle eines Baurechtes de Inhaber des Baurechtes, Schuldner der Abfallgebühren. Miteigentümer schulden die Abfallgebühr zur ungeteilten Hand.
  • Die Gebührenschuld geht im Falle eines Eigentumsüberganges eines Grundstückes auf den neuen Eigentümer über. Der neue Eigentümer eines Grundstückes haftet mit dem Abgabenschuldner zur ungeteilten Hand für die Abfallgebühren, die für die Zeit von einem Jahr vor dem Wechsel im Eigentum zu entrichten waren.

Fälligkeit

  • Die Abfallgebühr im Abholbereich ist am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15.11. festzusetzen.
  • Die Abfallgebühr für den Müllsack ist mit Abholung bei der entsprechenden Ausgabestelle der Gemeinde Globasnitz fällig.

 

Celodnevni pouk - Stroški in pristojbine v EUR

Prispevek staršev

Starši morajo za obdobje od septembra do junija plačati mesečni prispevek za stroške v nespremenjenem znesku. Mesečni prispevek znaša
Oskrba za 1 dan na teden17,40
Oskrba za 2 dni na teden34,80
Oskrba za 3 dni na teden52,20
Oskrba za 4 dni na teden69,60
Oskrba za 5 dni na teden87

Prispevek za prehrano

Za obroke se zaračuna mesečni prispevek
Prispevek za prehrano 1 dan na teden16
Prispevek za prehrano 2 dni na teden32
Prispevek za prehrano 3 dni na teden48
Prispevek za prehrano 4 dni na teden64
Prispevek za prehrano 5 dni na teden80

Pristojbine je treba plačati vnaprej s plačilnim nalogom ali direktno obremenitvijo.

Če otrok zaradi bolezni ne more obiskovati šole več kot dva tedna na mesec, se ob predložitvi zdravniškega potrdila zniža polovica prispevka staršev za ta mesec; če je otrok bolan več kot tri tedne na mesec, se prispevek staršev v celoti opusti.

Plačilo vrtca - Stroški in pristojbine v EUR

Plačilo vrtca

Prispevek izobraževanje za otroški vrtec je brezplačna.
Prispevek snack15,--
Prispevek kosilo68,--
Kreativni prispevek8,--

Prispevek se plača vnaprej na podlagi plačilnega naloga najkasneje do 15. dne v mesecu. Za plačilo vrtca občina izda plačilni nalog. V primeru izpisa ali odpovedi je treba plačilo vrtca poravnati do 15. dne v mesecu.

Odsotnost otroka ni razlog za oprostitev plačila vrtca. Če je otrok zaradi bolezni odsoten 14 dni ali več, se cena programa zniža za 50 odstotkov. V tem primeru je treba predložiti zdravniško potrdilo. Znižana cena ne velja za čas odsotnosti zaradi dopusta.

Za znižanje ali oprostitev plačila vrtca lahko zaprosite pisno in navedete razloge. Osnova je dokazani mesečni družinski dohodek, vključno z družinskim dodatkom. Za to je treba predložiti ustrezna dokazila. O znižanju ali oprostitvi plačila odloča občinski svet.

 

ZNIŽANJE PLAČILA VRTCA

  1. Za znižanje plačila vrtca zaprosite pisno in navedete razloge. Osnova je mesečni bruto dohodek gospodinjstva, vključno z vsemi posebnimi plačili ter vsemi notranjimi in zunanjimi transakcijami. Ustrezne dokumente morate predložiti v celoti, sicer ni mogoče upoštevati znižanja prispevkov.
  2. Znižanje se odobri, če obdavčljivi dohodek v skladu s 1. točko 5. člena ne presega referenčnih stopenj izravnalnega dodatka v skladu z 293. členom ASVG in znaša 20 % mesečnega plačila vrtca. Znižanje prispevkov se lahko odobri najprej od prvega dne meseca po vložitvi vloge.
  3. Spremembe mesečnega dohodka gospodinjstva, vključno z vsemi notranjimi in zunanjimi transakcijami, je treba nemudoma sporočiti občini, sicer se znižanje prispevka ne odobri.
  4. Znižanje se ne odobri za otroke, mlajše od 3 let.