Obrat, zvezna dovoljenja

Gradnja obrata in njegovo obratovanje se lahko začne šele po izdanem dovoljenju. To ne vpliva na druga dovoljenja, ki zadevajo gradnjo, vodo, varovanje narave, itd. Lahko pa je, da dovoljenje nadomešča druga, ki se potem štejejo za priglašena. Sem spadajo npr. zvezni predpisi kot so zaščita delavcev, zakonodaja o vodah, gozdna zakonodaja, spomeniška zaščita.