Obrat, načrt zmanjšanja – vloga

V primeru delujočega obrata, kjer je poraba topil nad določenim količinskim pragom, lahko lastnik zaprosi za načrt zmanjšanja, ki temelji na mejnih vrednostih emisij navedenih v prilogi 2. Omejitve emisij najdete na spodnjih povezavah v prilogi 2.

Več informacij o vlogi najdete na drugi povezavi.