Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=13012&lang=sl

Prehranski obrati – nadzor

Nadzor skladnosti s predpisi v živilski zakonodaji blaga LMSVG (hrana, pitna voda, materiali v stiku z živili, igrače, kozmetični izdelki) organizira zvezna uprava, izvajajo pa ga deželni nadzorni organi za hrano.

V podjetjih se nadzirajo naslednja področja:

 • strukturno stanje obrata (velikost in oprema prostorov, ureditev, itd.)
 • stanje naprav (vzdrževanje, uporabnost, itd.),
 • lastni nadzor v obratu, vključno z načrtom čiščenja,
 • preventivni ukrepi v primeru okvar in škodljivcev,
 • usposobljenost osebja,
 • osebna higiena,
 • stanje blaga, označevanje in ravnanje z blagom.

Ko pristojni organ odvzame vzorce živil, analizo in oceno opravi AGES ali drug preskusni inštitut. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti, mora pristojni deželni organ uvesti ukrepe.

Kateri obrati se preverjajo?

 • Proizvodna podjetja (mesarije, ribiški obrati, mlekarne, pekarije, slaščičarne, itd.)
 • Družbena prehrana (velike kuhinje, menze, itd.)
 • Stojnice s klobasami in gostinski obrati
 • Prehranska trgovina na drobno in debelo
 • Proizvodnja in distribucija kozmetičnih izdelkov, posode in naprave
 • Kmetijska proizvodnja
 • Kmetijske in tedenske tržnice
 • Sejemske stojnice
 • Šotorske in poletne zabave

Pristojni organ

Urad (zvezna dežela) Deželne vlade (nadzor hrane)