Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12586&lang=sl

Šolski zdravnik – Splošne informacije

Obisk šolskega zdravnika predpisuje zakon.

Naloga avstrijskih šolskih zdravnikov in zdravnic je, da učiteljem svetujejo o zdravstvenih zadevah učencev in učenk, v kolikor se nanašajo na pouk in obiskovanje šole, in opravijo v ta nanem potrebne preglede učencev in učenk.

V skladu z navedenim so učenci dolžni – poleg morebitnega zdravstvenega pregleda za sprejem v šolo – dolžni enkrat v posameznem šolskem letu opraviti šolski zdravniški pregled. Če so pri tem ugotovljene zdravstvene težave, mora šolski zdravnik o tem obvestiti učenca ali učenko.

V kolikor se o zadevah zdravstvenega stanja učenk ali učencev razpravlja na učiteljskih konferencah, sejah razrednega ali šolskega foruma, na odboru šolske skupnosti ali na svetu šolskih združenj je treba šolskega zdravnika ali zdravnico povabiti k sodelovanju na omenjenih konferencah ali srečanjih in mu/ji dodeliti svetovalno vlogo.

Skladno z zakonskimi normativi šolska zdravniška dejavnost obsega predvsem naslednje:

  • Ocena šolske zrelosti v okviru vpisa v šolo
  • Svetovanje in pregled zaradi ugotavljanja posebnih učnih potreb v mestnih vrtcih in šolah
  • Redni (sistematski) pregledi vseh šoloobveznih otrok
  • Svetovanje o cepljenju in izvajanje cepljenja v skladu s priporočili Vrhovnega sanitetnega sveta Avstrije
  • Posvetovalna točka za starše učencev z zdravstvenimi težavami, kot so motnje hranjenja, motnje pozornosti, slaba drža, zasvojenost itd.
  • Zdravniško svetovanje glede razvoja, prehrane, vzgoje, preprečevanja nesreč itd.

 

Za podrobnejše informacije o predvidenih pregledih se obrnite na šolo vašega otroka.