Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12579&lang=sl

Strupi – dovoljenje za nakup – vloga

Dovoljenje za nakup strupa vključuje

a) enkratno dovoljenje za nakup strupa, če imate pravico do enkratnega nakupa določene količine enega ali več strupov, ali

b) licenco za nakup strupa, če imate pravico do večkratnega nedoločene količine enega ali več strupov.

Zasebnim uporabnikom se lahko izda samo enkratno dovoljenje za nakup strupa.

Vloga za izdajo dovoljenja za nakup strupa mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime, naslov in poklic vlagatelja ter, v primeru, da vlagatelj podaja vlogo v imenu podjetja ali obrata, tudi ime (firmo) in sedež podjetja,
  • ime strupa,
  • podatke o predvideni uporabi strupa in nujnosti nakupa ter informacije, potrebne za presojo izpolnjevanja pogojev v skladu s 4. odstavkom
  • v primeru vloge za izdajo enkratnega dovoljenja, potrebno količino strupa in
  • v primeru vloge za izdajo licence, informacije o nujnosti oz. potrebi po več nakupih.

Za izdajo dovoljenja za nakup strupa je pristojen okrajni upravni organ.