Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12339&lang=sl

Odvoz odpadkov vsakih 14 dni – vloga

Vsa gospodinjstva v Avstriji so dolžna sodelovati pri javnem odvozu odpadkov, zato morajo podati uradno vlogo za odvoz odpadkov.

Ker se regije pogosto razlikujejo glede na način odvoza oz. ravnanja z odpadki, je priporočljivo, da vnaprej pridobite čim več informacij od svoje občine.

Pozanimajte se, ali vaša občina ponuja obrazec za prvo prijavo oz. novo prijavo odvoza smeti in ali lahko prijavo opravite prek spleta. Zabojnik z odpadki mora biti na ustrezno mesto ob javni cesti postavljen na predvečer odvoza. Odvoz je organiziran v 14-dnevnih intervalih. Natančen urnik odvozov je na voljo pri pristojni občinski službi.

Več informacij o ravnanju z odpadki lahko pridobite na občini in pri deželni vladi.