Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12330&lang=sl

Analize – snovi s statusom odpadka – klasifikacija

V skladu s 1. odstavkom 2. člena avstrijskega Zakona o ravnanju z odpadki iz leta 2002 so odpadki premičnine, ki jih lastnik želi odstraniti ali jih je odstranil ali katerih zbiranje, skladiščenje, prevoz in obdelava odpadkov so potrebni, da ti ne bi negativno vplivali na javni interes.

Natančno opredelitev vrste odpadkov najdete v Odločbi o oblikovanju seznama odpadkov.
Zakon natančno določa, kdaj so potrebni zbiranje, skladiščenje, prevoz in obdelava odpadkov.

Razlikujemo med nevarnimi ter nenevarnimi odpadki.
Klasifikacija je odvisna od nevarnih lastnosti snovi. Merila so navedena v Odločbi o oblikovanju seznama odpadkov.

Nevarni odpadki in odpadki, ki zahtevajo poseben način ravnanja, so označeni z varnostnimi opozorili glede nevarnosti in jih je treba odstraniti v skladu s predpisi.