Javno zbiranje – Vloga

Javno zbiranje pomeni določen način srečanja več ljudi (na primer zborovanje, shod, demonstracija). Javnih zbiranj ne gre enačiti s prireditvami (npr. povorke, praznovanja in plesne prireditve).

Javno zbiranje je treba pisno prijaviti pri upravi državne policije ali regionalnem upravnemu organu (okrajno glavarstvo ali mestna uprava) v skladu z zakonom o javnih zbiranjih.

Vloga mora vsebovati:

  • navedbo razloga,
  • kraja in
  • časa javnega shoda.

Prijavo je treba opraviti najpozneje 48 ur pred začetkom načrtovanega javnega shoda.

Obvezno je treba prijaviti tudi načrtovano udeležbo predstavnikov tujih držav, mednarodnih organizacij in drugih subjektov mednarodnega prava na javnem shodu in sicer najpozneje en teden pred datumom dogodka.

Podrobne informacije o predpisih in prepovedih v zvezi z načrtovanimi javnimi zbiranji najdete na spodnji povezavi.