Javno zbiranje – Prepoved na podlagi sklepa

Po 6. členu avstrijskega Zakona o javnih zbiranjih (Versammlungsgesetz) mora upravni organ prepovedati zbiranja, katerih namen je v nasprotju s kazensko zakonodajo ali katerih organizacija ogroža javno varnost ali javno blaginjo.

Prav tako se lahko prepove zbiranje, ki služi političnim dejavnostim državljanov tretjih držav in je v nasprotju s uveljavljenimi mednarodnimi pravnimi načeli in običaji ali mednarodnopravnimi obveznostmi, osnovnimi demokratičnimi vrednotami ali zunanjepolitičnimi interesi Republike Avstrije.