Splošne informacije – Streljanje z možnarji

Streljanje z možnarji je načeloma prepovedano v stanovanjskih območjih in v izjemnih primerih dovoljeno le na podlagi predhodno izdanega dovoljenja.

V primeru odobritve oz. izdaje takega dovoljenja ima župan pravico opredeliti območje, kjer je dovoljeno streljanje z možnarji.

Uporabljajo se lahko izključno predpripravljene polnitve oz. naboji za možnarje ter preizkušeni ročni in samostoječi možnarji.