Orožje / strelivo, za katerega je potrebno dovoljenje – vloga in pridobitev dovoljenja v drugih državah članicah

Če je treba strelno orožje ali strelivo trajno pripeljati iz Avstrije v drugo državo članico EU, je potrebno posebno dovoljenje »Erlaubnisschein“, ki ga izda organ v kraju stalnega prebivališča prosilca.

Če je treba orožje ali strelivo pripeljati iz države EU v Avstrijo, je potrebno posebno dovoljenje »Einwilligungserklärung“, ki ga prav tako izda organ v kraju stalnega prebivališča prosilca. Ti predpisi so urejeni v avstrijskem Zakonu o orožju.

Za trgovce z orožjem in orožarje obstajajo posebna dovoljenja.

Pomembno je poudariti, da je evropski orožni list dokument za potovanje z in za prevoz strelnega. Evropski orožni list posamezniku ne daje pravice za nošenje strelnega orožja!

Država članica EU lahko za vnos orožja v državo zahteva tudi druge dokumente (npr. Velika Britanija – Visitors firearms permit). To je dovoljeno v skladu z EU direktivo o orožju. Obiskovalci (lovci, športni strelci itd.) si morajo te dokumente priskrbeti pravočasno, če želijo na primer s svojim strelnim orožjem na lov ali športna tekmovanja.