Orožje in strelivo, tujina -Vloga za nakup / prevoz

Za prevoz strelnega orožja in streliva zanj, iz držav EU in tretjih držav je potrebno dovoljenje.

Osebe, ki prebivajo v Avstriji, lahko iz držav, ki niso članice EU, vnašajo strelno orožje in strelivo kategorije B le, če carinskem uradu predložijo orožni list ali kartico o posedovanju orožja.

Osebe, ki prebivajo zunaj Avstrije, potrebujejo dovoljenje za posedovanje strelnega orožja, za kar je potrebno dovoljenje v skladu z oddelkom 39 avstrijskega Zakona o orožju. To dovoljenje se lahko pridobi pri ustreznem avstrijskem predstavniškem organu v tujini.

Za države, ki niso članice EU (razen Švice in Lihtenštajna), za strelno orožje kategorij C in D ni omejitev glede uvoza ali tranzita. Uvoz določenega orožja, na primer poteznih šibrenic in bokserjev, je na splošno prepovedan.

Izvoz strelnega orožja kategorij B, C in D iz Avstrije v tretjo državo je mogoč v skladu z avstrijsko zakonodajo o orožju. Vendar je treba zelo natančno upoštevati predpise države, v katero se strelno orožje izvaža.