Zakonski dokumenti o orožju – zaplemba

Imetnik orožnega lista, orožne lastniške kartice ali evropskega orožnega lista, mora svoje dokumente nemudoma predati oblastem, če:

  • uradni vpisi ali podpis in žig niso več prepoznavni,
  • manjka fotografija ali lastnika ni več mogoče jasno prepoznati.

Organ je dolžan tak dokument zaseči.

Organi javnega nadzora so pooblaščeni, da v primeru neposredne nevarnosti zasežejo strelno orožje in naboje ter dokumente, potrebne za posedovanje orožja.