Splošne informacije – Orožni list / Dovoljenje za posedovanje orožja

Za posedovanje in nošenje orožja je treba upoštevati različne predpise:

Orožni list: Orožni list je prepustnica je dovoljenje oziroma potrdilo, izdano na podlagi zakona o orožju, ki imetniku daje pravico do nakupa, posedovanja, uvoza in dodatno (v nasprotju z orožno listino) do prenašanja določenega števila kosov strelnega orožja, za katero je potrebno dovoljenje, včasih tudi prepovedanega strelnega orožja in strelnega orožja, ki ga je potrebno obvezno prijaviti ter drugega strelnega orožja.

Dovoljenje za posedovanje orožja: Dovoljenje za posedovanje orožja je listina, ki dovoljuje nakup in posedovanje strelnega orožja kategorije B, ne dovoljuje pa prenašanja ali nošenja orožja.

Za več informacij se obrnite na okrožno glavarstvo.