Skladišče rudarskega eksploziva – vloga

Odlok o skladiščenju eksploziva ureja skladiščenje eksplozivov, za osebe, pooblaščene za rudarstvo (minerje) ali za izvajalce.

Pristojni urad mora odobriti vlogo pooblaščene osebe za rudarstvo ali tretje osebe v skladu z zahtevanimi določbami.

Podatke v zahtevi za izročitev izdajnih knjig za rudarske dejavnosti z rezerviranimi minerali mora potrditi pristojni rudarski organ. Pristojni organ izda izdajno knjigo za vrste streliva in eksplozivnih sredstev, ki jih rudarski organ določi za koristne.

Pristojni organ je urad okrajnega glavarstva ali sedež deželne policije.

Vedno je treba voditi popolne in aktualne evidence o nabavi, prenosu, vrnitvi, uporabi ali uničenju eksplozivov in jih hraniti za vsaj deset let od zadnjega vnosa.