Orožni list / lastništva kartica orožja – nadgradnja

Za posedovanje ali “nošenje” orožja je treba upoštevati različne predpise.

Orožni list:

Orožni list je na splošno zelo težko pridobiti, zanj je treba zaprositi. Praviloma je orožni list namenjen samo ljudem, ki so izpostavljeni ustrezni grožnji in so pri tem verodostojni. Pristojni organ vsakih pet let preveri zanesljivost ljudi z orožjem. Pri prenašanju in prevozu strelnega orožja morate imeti s seboj dovoljenje za strelno orožje in ga na zahtevo predložiti javnim inšpekcijskim organom.

Lastniška kartica orožja:
Imetniki lastniške kartice so običajno strelci, lovci ali zbiralci (strelnega orožja). Lastniške kartice orožja se ne sme enačiti z orožnim listom.

V lastniški kartici orožja je zabeleženo maksimalno število kosov orožja, ki ga lastnik lahko ima. Ustrezno strelno orožje se vpiše v elektronski obliki pri organu in ne neposredno v dokument.

Pristojni organ vsakih pet let preveri zanesljivost ljudi z lastniško kartico. Pri prevozu strelnega orožja je treba imeti pri sebi lastniško kartico in jo na zahtevo predložiti inšpekcijskim organom.