Orožni list / lastniška kartica orožja – izdaja

Za izdajo orožnega lista ali lastniške kartice orožja je treba zaprositi v občni, na deželni policijski postaji.

Za izdajo lastniške kartice za orožje so potrebni:

  • psihološko poročilo ali lovska izkaznica,
  • dokaz, da prosilec zna ravnati s strelnim orožjem,
  • utemeljitev za lastništvo orožja.

Zahtevani dokumenti:
Uradna identifikacija s sliko
Rojstni list
Dokazilo o državljanstvu
Ena fotografija
Po možnosti dokumentirane stopnje izobrazbe
Psihološko mnenje
Dokazilo o poznavanju rokovanja z orožjem

Lastniška kartica za do dva kosa orožja stane 74,40 EUR.

Za izdajo orožnega lista se zakonsko zahteva:

  • najmanj 21 let,
  • dokazilo o razlogu za nošenje strelnega orožja in
  • psihološko mnenje.

Zahtevani dokumenti:
Uradna identifikacija s sliko
Rojstni list
Dokazilo o državljanstvu
Ena slika
Po možnosti dokumentirane stopnje izobrazbe
Psihološko mnenje
Dokazi o potrebi po orožju
Dokazilo o poznavanju rokovanja z orožjem

Orožni list za do dve strelni orožji stane 118,40 EUR.