Izdajnica / izdajna knjiga za eksplozivna sredstva

Izdajne knjige za eksplozivna sredstva se izročijo osebam, ki za svoje poslovanje nenehno potrebujejo strelivo in eksplozivna sredstva.

Ko zahtevate izdajno knjigo ali izdajnico, morate vedno navesti naslednje:

  • količina, kraj uporabe in skladiščenja,
  • predvidena uporaba streliva in eksplozivnih naprav,
  • čas izdaje,
  • čas predvidene uporabe,
  • navedba lokacije izdaje.

Podatke v zahtevi za izdajo izdajnih knjig za rudarske dejavnosti z rezerviranimi minerali mora potrditi rudarski organ.

Izdajne knjige in izdajnice je dovoljeno uporabljati le, če ne obstaja sum zlorabe.

Izdajne knjige običajno nimajo določenega obdobja veljavnosti. Če pa okoliščine upravičujejo izjemo, lahko pristojni organ obdobje veljavnosti izdajne knjige omeji na določeno obdobje.

Veljavnost izdajnic in izdajnih knjig, s časovno omejitvijo, poteče ob koncu časa, ki je v njih naveden, ali po izdaji streliva in eksplozivnih sredstev.