Imetnik orožja – preverjanje upravičenosti

Zahteve za izdajo lastniške kartice orožja, ki imetniku daje pravico do nakupa in posedovanja orožja kategorije B, ne pa tudi do nošenja, so:

  • Vloga zanesljivega evropskega državljana
  • Najnižja starost 21 let
  • Utemeljitev lastništva strelnega orožja kategorije B (npr. za samoobrambo v bivalnih prostorih)
  • Psihološko mnenje, da prosilec nima brezbrižnega odnosa do orožja in da ga ne bi uporabil, zlasti, ob psihološke stresu. (Mnenje ni potrebno, če ima oseba veljavno lovsko dovoljenje.)
  • Dokazilo o poznavanju pravilnega rokovanja s strelnim orožjem (npr. potrdilo usposobljenosti od trgovca z orožjem, v pogovoru pogosto imenovano “vozniško dovoljenje za orožje”).

Pristojni organ je vedno tisti v kraju stalnega prebivališča.