Evropski orožni list – izdaja / podaljšanje

Evropski orožni list je dokument, ki osebam s stalnim prebivališčem v državi članici EU, v Švici ali v Lihtenštajnu, dovoljuje, da v eno izmed drugih, predhodno navedenih držav s seboj vzamejo ognjeno orožje.

Vendar pa evropski orožni list ne daje pravice do nakupa in nošenja strelnega orožja!
Države EU lahko predvidijo dodatna dovoljenja.

Evropski orožni list velja pet let in se lahko podaljša samo enkrat, za enako obdobje.

Pristojni organ znotraj občine je deželna policijska uprava.

Potrebni dokumenti:
uradni osebni dokument
fotografijo
lahko tudi uradna listina o akademski izobrazbi

Stroški:  

Začetna pristojbina: 14,30 EUR
Zvezna pristojbina: 43 EUR
Na prilogo: 3,90 EUR