Ognjemet – informacija

Ognjemete so pirotehnični izdelki, namenjeni za zabavo;
Njihova uporaba okoli in v neposredni bližini cerkva, verskih objektov, bolnišnic, zavodov za otroke, domov za starejše in rekreacijskih domov, pa tudi domov za živali in živalskih vrtov je prepovedana.

Ognjemete delimo na različne kategorije. Ti so odvisni od vrste uporabe, namena, stopnje nevarnosti in stopnje hrupa.

Kategorija F1:  Ognjemete, ki predstavljajo zelo majhno tveganje in razvijejo precej nizek nivo hrupa.
Kategorija F2:  Ognjemete, ki predstavljajo majhno nevarnost in so namenjen za uporabo na omejenih območjih na prostem.
Kategorija F3:  Ognjemete, ki predstavljajo srednjo nevarnost in so namenjene za uporabo na široko odprtih prostorih na prostem.
Kategorija F4:
 Ognjemete, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjene namenjen samo osebam z ustreznim strokovnim znanjem.

Glede na kategorijo morajo osebe, ki uporabljajo ognjemete, imeti tudi določeno minimalno starost in ustrezno potrdilo o strokovni usposobljenosti. Take osebe morajo poleg tega biti zanesljive.

Ognjemet je treba vnaprej prijaviti občini, ki je tudi neposredno povezana z deželno policijsko upravo.
Uradna dovoljenja za uporabo ognjemetov kategorij F3 in F4 je treba pridobiti pri deželni policijski upravi ali okrajnem upravnem organu.