Omejitev obratovalnega časa – Podaljšanje obratovalnega časa – Vloga

Gostinski obrati so dolžni upoštevati predpise glede obratovalnega časa. Po končanem obratovalnem času gostom ne sme biti omogočen vstop, zadrževanje v prostorih gostinskega lokala in postrežba. Gostinec je dolžan goste pravočasno obvestiti o koncu obratovalnega časa.

Vloga za podaljšanje obratovalnega časa se lahko vloži pri županu. V primeru odobritve, vam bo občina izdala ustrezno odločbo.