Izgubljeno in najdeno – informacije

Če ste predmet izgubili, izgubo čim prej prijavite pristojnemu organu (občinski urad ali magistrat). Le v tem primeru je zagotovljeno, da boste kot zakoniti lastnik izdelek dobili nazaj, če bo le ta najden.

Takojšnja prijava izgube je nujna v naslednjih primerih:

  • izguba vozniškega dovoljenja,
  • izguba potrdila o registraciji in registrskih tablic,
  • izguba pištole in eksploziva (v tem izjemnem primeru je treba izgubo prijaviti najbližji policijski postaji).

Če izgubite osebno izkaznico, potni list, potrdilo o identiteti, orožni list ali lastniško izkaznico orožja prijava ni potrebna; to lahko po želji naredite v uradu izgubljeno / najdeno.

Nadaljnje informacije o tej temi najdete na spletu na platformi izgubljeno / najdeno.