Upravljanje katastrofe – potrdilo o zasebni škodi

Nastalo škodo je treba sporočiti občini najkasneje v dveh mesecih od časa, ko je nastala!

Predlog za odobritev pomoči, znan tudi kot potrdilo o zasebni škodi, lahko oškodovanec odda osebno prek internetne aplikacije ali pri pristojni občini.

Zvezna vlada izplačuje odškodnino v razmerju 60:40 iz sklada za nesreče, za ukrepe za odpravljanje škode, ki je posledica:

 • poplave,
 • zemeljskega plazu,
 • nanosa,
 • plazu,
 • potresa,
 • pritiska snega,
 • neurja,
 • podora in
 • toče.

Zahteve za nadomestilo škode in upravičenost:

 • fizične osebe (posamezniki),
 • pravne osebe z izjemo lokalnih oblasti,
 • vaše premoženje je bilo poškodovano.