Škoda po katastrofi, odpravljanje – vloga

V primeru škode po katastrofi je treba po izvedenih prvih ukrepih vedno upoštevati naslednji postopek:

  • takojšnje obveščanje občine o nastali škodi,
  • izdelava poročila o škodi z oceno komisije,
  • poročilo o škodi se pošlje Deželni vladi, da je pomoč izplačana.

Zasebno zavarovanje ponuja priložnost, da se zavarujete pred vsemi vrstami nesreč.

Nadaljnje in podrobnejše informacije najdete na spodnji povezavi.