Načrt zaščite ob katastrofah

V primeru katastrofe, ki je lokalno omejena, uradno pomoč ob nesrečah in upravljanje operacij vodijo okrajne oblasti ali župani. V primeru večjih nesreč se odgovornost prenese na Deželno vlado.

Vpleteni organi lahko razglasijo tudi izredne razmere. S to razglasitvijo začnejo veljati posebne pravne okoliščine, ki omogočajo lažje ukrepanje za pomoč prizadetim.

Z operativnega vidika se zvezne dežele zanašajo predvsem na prostovoljne organizacije za nujne primere, ki delujejo deloma v imenu oblasti, deloma pa po lastni presoji, pri odpravljanju posledic nesreč – oblasti jih pri tem podpirajo.

V Avstriji je boj z nesrečami naloga gasilcev, Rdečega križa, ki je odgovoren za celotno zdravstveno stanje in drugih reševalnih organizacij.

Zvezno ministrstvo za notranje zadeve je odgovorno kot najvišji zvezni organ v Avstriji.

V primeru preko-regionalnih in čezmejnih nesreč, se reševalni ukrepi usklajujejo v okviru upravljanja državnih kriz in zaščite pred nesrečami pri Zveznem ministrstvu za notranje zadeve, v posameznih primerih pa tudi pri zveznem kanclerju.

Za Avstrijce, ki so jih prizadele nesreče v tujini, je odgovorno ministrstvo za zunanje zadeve.

Avstrija ima s številnimi državami podpisane dvostranske sporazume o medsebojni pomoči v nujnih primerih.