Subvencije in druge finančne storitve za gasilske ustanove

Deželni gasilski odbor mora pripraviti smernice za spodbujanje pridobivanja minimalne opreme prostovoljnih gasilskih društev. Za nakup opreme za prostovoljne gasilske enote je treba vedno najprej zaprositi občino.

Finančna sredstva se dodelijo, v kolikor so med drugim izpolnjeni določeni pogoji:

 • raven minimalnega načrtovanega prihodka še ni presežena,
 • inšpekcijski pregled gasilske enote, s strani deželnega gasilskega odbora ali ustreznega akreditiranega organa za preskušanje in spremljanje, je potrdil primernost opreme ali vozil za nakup.

Obstajajo različna področja subvencioniranja gasilskih služb; vsako ureja lokalna deželna vlada:

 • Splošno subvencioniranje gasilcev
 • Širitev in vzdrževanje opozorilnega in alarmnega sistema (signali civilne zaščite)
 • Stalne donacije za vzdrževanje deželne gasilske šole
 • Deželno subvencioniranje deželne gasilske zveze
 • Subvencioniranje gasilcev v primeru nesreč
 • Subvencioniranje ukrepov iz Zakona o pomoči ob nesrečah
 • Subvencioniranje deželne gasilske zveze
 • Subvencioniranje na področju obvladovanja nesreč
 • Subvencioniranje civilne zaščite in varovanja pred nesrečami
 • Subvencioniranje gasilskih enot v primeru katastrof
 • Subvencioniranje nadzornih centrov urgentnih ustanov
 • Subvencioniranje za zagotovitev naslednjih generacij gasilcev
 • Subvencioniranje turističnih dejavnosti
 • Subvencioniranje športnih dejavnosti
 • Subvencioniranje ostalih dejavnosti
 • Subvencioniranje kulturnih dejavnosti

Za podrobnejše informacije o obstoječih nepovratnih sredstvih glejte spodnjo povezavo.