Splošne informacije – Gasilci

Naloga gasilcev je gašenje in preprečevanje požarov ter drugih nevarnosti krajevnega ali medkrajevnega značaja, ki ogrožajo življenjski prostor ljudi, živali ali premoženje.

Vsaka občina je dolžna zagotoviti lokalno protipožarno zaščito in zaščito pred nevarnostmi v skladu z veljavnim zakonom o požarni varnosti ali zakonom o gasilcih. Večina gasilskih društev v Avstriji je prostovoljnih (PGD). V njih aktivno sodeluje lokalno prebivalstvo. Le nekatera večja mesta in nekatera velika podjetja imajo poklicne gasilske enote.

Prostovoljna gasilska društva opozorilo oz. klic v sili prejmejo preko informativnega središča poklicne gasilske enote. Glede na vrsto intervencije posredujejo sami ali nudijo podporo intervencijskim silam poklicne gasilske enote.

Številka za klic v sili je še vedno: Gasilci 122