Gasilci – zahtevek za službeno pot

Vsi člani prostovoljne gasilske enote in službe za varstvo pred požari lahko na občino oddajo ustrezno vlogo, ki jim bo nato povrnila morebitno izgubo zaslužka za čas, v katerem so bili razporejeni na dolžnost.

To velja tudi za člane gasilske čete podjetja, če jih je treba razporediti izven svojega podjetja.

Skupnost mora plačati potne stroške članov gasilske zveze, če se udeležijo tečajev ali tečajev državne gasilske šole. Povračilo stroškov se plačuje na dan, kar ustreza dnevni plači državnega uslužbenca v skladu s predpisi o storitvah za službeno potovanje, ki traja več kot 12 ur.

Koroška deželna gasilska zveza nosi celotne stroške za gradnjo, vzdrževanje in delovanje državne gasilske šole.