Prireditve – informacije

Razlikujemo med prireditvami, za katere je potrebno pridobiti dovoljenje in prostimi prireditvami.

Proste prireditve  lahko potekajo samo na odobrenih ali primernih lokacijah, ne smejo povzročati motenj (npr. stanje tehnike, tveganje za obiskovalce, onesnaževanje s hrupom) in smejo trajati največ od 6:00 do 24:00 ure. Pod temi pogoji za prireditev ni potrebno pridobiti posebnega dovoljenja.

Kljub temu prosimo, da občino neformalno obvestite o izvedbi take prireditve.

Dovoljenje za prireditev je potrebno pridobiti za vse tiste dogodke, ki ne izpolnjujejo zgornjih zahtev. Prošnjo za dovolitev je potrebno predložiti občini vsaj 14 dni  pred pričetkom prireditve.

Prireditve,

ki jih je potrebno prijaviti

 • povorke kot npr. pustne parade
 • gledališke predstave, v katerih sodelujejo samo amaterski igralci
 • senčne ali lutkovne predstave
 • branja, predavanja in glasbene nastope
 • promocijske dogodke, modne revije, kuharske prireditve itd.
 • plesne bale, zabave, plesne zabave itd.
 • festivale, ki potekajo v povezavi z ljudskimi običaji
 • sezonska praznovanja

Za prireditve z glasbo, gledališke predstave in podobno je morda treba plačati še nadomestilo za uporabo glasbe agenciji za avtorske pravice avtorjev glasbe, skladateljev in založnikov AKM (Autoren, Komponisten und Musikverleger). Več informacij najdete na spodnjih povezavah.

Pristojni organ

 • Urad deželne vlade za (Zvezna dežela) vlade je pristojen za prireditve, za katere je potrebno pridobiti dovoljenje, v nekaterih primerih pa tudi za odobritev prireditvenega prostora.
 • Okrajno glavarstvo je pristojno za prireditve, za katere je potrebno pridobiti dovoljenje, ki presegajo območje občine oz. so regionalnega pomena.
 • Občinski urad je odgovoren za prireditve, za katere je potrebno pridobiti dovoljenje, pa tudi za odobritev prireditvenega prostora, za nestacionarne obratovalne objekte znotraj občine, ki so opremljeni s posebnimi tehničnimi inštalacijami.