Prireditev, kot v Praterju – vloga

Vlogo za prireditev, podobno Praterju, s stalnimi prizorišči, je treba vložiti v pisarni (zvezne dežele) Deželne vlade.

Pristojni organ

(Zvezna dežela) Urad Deželne vlade