Referendum

Referendumi so zakonodajni predlogi prebivalstva, ki niso pravno zavezujoči in o njih razpravljajo člani Državnega zbora. Vsaj 100.000 prebivalcev z volilno pravico mora podpisati peticijo, da bi Državni zbor obravnaval referendum. Od 1. januarja se lahko o ljudski iniciativi glasuje v katerikoli občini, ne glede na prebivališče. Z veljavnim mobilnim podpisom, se lahko ljudsko iniciativo podpiše tudi preko spleta.