Plebiscit

Na plebiscitu vsi avstrijski državljani z volilno pravico odločajo o tem, ali naj zakon, ki ga je sprejel avstrijski Zvezni svet (Nationalrat) začne veljati ali ne. Rezultat plebiscita ima pravno zavezujoč učinek za zakonodajalca. V primeru plebiscita lahko zakon začne veljati le, če se ljudje s tem strinjajo. Na zahtevo Državnega zbora (Bundesversammlung) lahko volivci na plebiscitu odločajo tudi o odstavitvi zveznega predsednika.

Kdo se lahko udeleži plebiscita?

Udeležijo se ga lahko vsi avstrijski državljani in državljanke, ki so na dan glasovanja stari najmanj 16 let in imajo volilno pravico. Tudi na plebiscitu je možna udeležba z glasovalno kartico.