Evropski volilni imenik – informacije

Za vpis v evropski volilni imenik je treba vložiti prošnjo na podlagi izpolnjenega obrazca, v občini volilnega imenika in priložiti kopijo uradnega osebnega dokumenta s fotografijo.

Informacije, ugovor

Možen je vpogled v volilni imenik. Če niste vpisani v evropski volilni imenik svoje občine, lahko zahtevate popravek.