Evidenca volivcev – ugor

Informacije, ugovor (če je vaše glavno prebivališče v tujini)

Avstrijci v tujini lahko volilni imenik pregledajo v roku pred volitvami ali za to zaprosijo tretjo osebo. Naknadno se lahko zahtevek za popravek, iz tujine na občino, pošlje v pisni obliki.