Prebivališče

Kraj bivanja je kraj, kjer oseba živi. Ločimo med glavnim prebivališčem in sekundarnim prebivališčem. Glavno prebivališče je kraj nastanitve, kjer poteka glavnina življenja. Temelji na dolžini bivanja v kraju nastanitve, lokaciji delovnega mesta / šolskih ustanov in kraju bivanja družinskih članov (otrok). Glavno prebivališče je samo eno, druga prebivališča veljajo za dodatna prebivališča.

Prijava/odjava prebivališča v Avstriji je obvezna.

Prijava prebivališča

Vsi, ki bivajo v Avstriji (in tisti, ki živijo v istem gospodinjstvu), se morajo prijaviti pri pristojnem registrskem organu. Za vsako osebo je treba izpolniti ločen obrazec za registracijo.

Prijava prebivališča novorojenčka

Prijavo prebivališča novorojenčka lahko opravite že tako, da v bolnišnici izpolnite prijavnico z obvestilom o rojstvu, na matičnem uradu kraja rojstva. Otroški rojstni list je potreben za prijavo prebivališča.

Odjava prebivališča

Ob prijavi novega glavnega prebivališča lahko pristojni organ (Občinski urad / Magistrat) istočasno odjavi prejšnjo lokacijo glavnega prebivališča. Možna je tudi spletna odjava z državljansko izkaznico.

Kdor zapusti Avstrijo in se odrečete prebivališču v Avstriji, se mora od treh dni pred tem do treh dni po selitvi, odjaviti pri uradu za registracijo zadnjega glavnega prebivališča.

Izjava o prebivališču

Župan lahko od vsakega zahteva izjavo o prebivališču, da preveri točnost podatkov, shranjenih v registru prebivalstva. Prijava prebivanja se opravi na obrazcu za prijavo prebivanja, ki je predviden v ta namen. V izjavi o prebivanju morajo biti navedeni osebni podatki, podatki o glavnem prebivališču ali sekundarnem prebivališču.

Zahteve za registracijo in prebivališče

V skladu z Zakonom o registraciji se morajo Avstrijci, državljani Unije in državljani tretjih držav pri selitvi ali odpovedi nastanitve prijaviti in odjaviti pri pristojnem organu za registracijo (Občinski urad / magistrat).

Sprememba prebivališča

Če se kakovost prebivališča spremeni (npr. če obstoječe sekundarno prebivališče postane glavno prebivališče ali obratno) ali če se spremenijo osebni podatki (državljanstvo, ime, civilno stanje, spol), je treba osvežiti podatke o prebivališču; to velja tudi za vse mladoletnike, ki živijo v istem gospodinjstvu.