Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12953&lang=sl

Prisedniki in porotniki

Nekaznovani državljani, stari od 25 do 65 let, so lahko naključno imenovani za laične sodnike prisednike ali porotnike. Delo laičnega sodnika je častna funkcija in je del splošne državljanske dolžnosti v Avstriji. Zaradi izgube zaslužka, potnih stroškov in stroškov nastanitve se izplača nadomestilo. Poklicni sodniki podpirajo delovanje sodišča in odgovarjajo na vprašanja laičnih sodnikov. Prisedniki in porotniki morajo biti objektivni in nepristranski.

Porotnik

Porotno sodišče sestavljajo trije poklicni sodniki in osem porotnikov. Sodišče zaseda za posebej huda kazniva dejanja z obsodbami od najmanj petih let do dosmrtne kazni. Med sojenjem so porotniki s sedežnim redom ločeni od poklicnih sodnikov. Sodba porotnega sodišča je dokončna.

Prisednik

V nasprotju s porotnim sodiščem, razsojajo en poklicni sodnik in dva prisednika. Vsi (laični in poklicni sodniki) imajo enake glasovalne pravice, vzdržani glasovi niso dovoljeni. Z glasovanjem in branjem pravnomočne sodbe (z nekaj izjemami) je delo prisednikov na sodišču končano.

Imenovanje prisednikov in porotnikov

Če ste imenovani za prisednika ali porotnika, boste prejeli poziv s krajem in datumom sodne obravnave ter priročnik, da boste vedeli, kakšne pravice in dolžnosti imajo prisedniki in porotniki. Najprej morate vedeti, da morate kot prisednik ali porotnik sodelovati s kazenskim pravosodjem, kot sodnik pa se morate kazenske zadeve lotevati samostojno in pristransko. Kot laičnega sodnika vas zavezuje tudi zakon. V priročniku Zveznega ministrstva za ustavo, reforme, deregulacijo in pravosodje, lahko najdete pomembne informacije o pravicah in obveznostih, glavnih značilnostih kazenskega prava in delovanju sodnikov prisednikov in porotnikov.

Imenik prisednikov in sodnikov in porotnikov

Župani morajo izbrati naključno, majhno število oseb iz evidence volilnih upravičencev. Nastali imenik je na voljo za vpogled javnosti v občini za najmanj osem dni. Vsakdo lahko ugovarja vpisu določenih oseb v ta imenik.