Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12952&lang=sl

Potni list

Za potovanje v tujino potrebujete za prehod meje veljaven potni dokument (potni list, v nekaterih državah je kot potna listina veljavna tudi osebna izkaznica). Priporočljivo je pravočasno preveriti veljavnost potne listine. Za ponovno izdajo potnega lista so nujni nekateri dokumenti. Za izdajo potnega lista se plača pavšalno takso. Vlogo je treba predložiti organu za izdajo potnih listov. Izdelava se izvede v približno petih delovnih dneh. Obstaja možnost naročanja ekspresnega potnega lista ali potni list v enem dnevu, po višji ceni.

Zahtevani dokumenti

 • Popolnoma in čitljivo izpolnjeno vlogo
 • Dokazilo o identiteti (uradna osebna izkaznica s fotografijo), v primeru mladoletnih otrok tudi izkaznice obeh staršev ali izjava o identiteti zakonitega skrbnika, če otrok še nima lastnega potnega lista / osebne izkaznice
 • Rojstni list
 • Rojstni list avstrijskega starša
 • Priznanje očetovstva in dogovor o skupnem skrbništvu (za otroke zunaj zakonske zveze)
 • Dokazilo o državljanstvu
 • Potrdilo o prebivališču
 • Po potrebi: sklepi o ločitvi, obvestilo o podelitvi / ohranitvi avstrijskega državljanstva, obvestilo o spremembi imena, dokazilo o izobrazbi
 • Star potni list ali policijski zapisnik o izgubi ali kraji
 • Aktualna fotografija za potni list v skladu z merili EU

Otroški potni list

Vsak otrok potrebuje svoj potni list za potovanje v tujino. Vpis otroka v potni list staršev od 15. junija 2012 ni več mogoč.

Avstrijski potni list za otroke ima naslednja obdobja veljavnosti:

 • do 2. rojstnega dne: dve leti
 • od 2. rojstnega dne: pet let
 • od 12. rojstnega dne: deset let

V primeru mladoletnih oseb (mlajših od 14 let) mora vlogo oddati zakoniti zastopnik. Mladoletne osebe (med 14 in 18 let) lahko vlogo oddajo same, vendar morajo imeti možnost, da pokažejo soglasje zakonitega zastopnika. Priporočamo različico 1 (prijavo, ki jo vloži zakoniti zastopnik).

Pozor: različni priimek

Prosimo, upoštevajte, da lahko, zaradi ukinitve vpisa otroka v potni list zakonitega zastopnika, pride do težav pri vstopu (starš ima drugačen priimek kot otrok). Priporočljivo je imeti s seboj dokazilo kot so rojstni list, poročni list, skupna izjava o skrbništvu in pooblastilo starša, ki ne potuje skupaj.

Izguba potnega lista

Če izgubite potni list v Avstriji, obvestilo ni potrebno. Dovolj je, da ob ponovni vlogi, o tej izgubi obvestite organ za izdajo potnih listov. Če do izgube pride v tujini, je treba izgubo prijaviti policiji na kraju dogodka. S policijskim zapisnikom o izgubi lahko avstrijski predstavniški organ v tujini (konzulat / veleposlaništvo), izda potni list v sili za povratek v domovino.

Kraja potnega lista

Kaj je potrebno narediti, če je potni list ukraden?

Če je potni list ukraden, je krajo treba prijaviti na policiji v deželi, kjer se je kraja zgodila.

Za nov potni list je mogoče zaprositi z zapisnikom o prijavi kraje pri lokalni policiji. V primeru kraje v tujini lahko avstrijski zastopniški organ na kraju samem (veleposlaništvo / konzulat) izda potni list v sili, za povratek v domovino.

Ponovna izdaja potnega lista

V primeru spremembe imena (poroke) ali spremembe izobrazbe ali izgube / kraje je vedno potreben nov potni list. Ob prijavi je treba predložiti stari potni list in kakršne koli potrebne dodatne dokumente (poročni list, dokazila o akademski stopnji).

- Stroški in pristojbine v EUR