Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12500&lang=sl

Osebni dokument

Splošno

Osebni dokument v priročni obliki kreditne kartice je izkaznica, ki je ni mogoče ponarediti in jo lahko avstrijski državljani uporabijo za identifikacijo v svoji državi. Osebni dokument ni nadomestilo za osebno izkaznico ali potni list..

Prva izdaja – Podaja vloge

Osebe z avstrijskim državljanstvom lahko za osebni dokument zaprosijo pri okrajnem upravnem organu pristojnem v kraju njihovega stalnega prebivališča. Dokument velja, dokler fotografija in/ali podpis na osebnem dokumentu nista več berljiva ali se ne spremenijo osebni podatki.

Osebe, ki želijo zaprositi za osebni dokument, potrebujejo izpolnjen obrazec (na voljo pri okrajnem upravnem organu), obrazec za prijavo bivališča (tudi če nimate stalnega prebivališča), dokazilo o državljanstvu, rojstni list, fotografijo, morebitne druge dokumente, na primer poročni list/dokazilo o pridobitvi akademskega naziva.

Izdaja osebnega dokumenta za otroka – Vloga

Izdajo osebnega dokumenta za otroka mora njegov zakoniti zastopnik/zastopnica zahtevati pred 14. letom starosti.

Glede natančnega postopka in višine stroškov se pozanimajte na vaši občini in/ali tukaj.

Prijava spremembe

Na osebnem dokumentu ni mogoče ničesar spremeniti. Če se spremenijo osebni podatki, npr. priimek po poroki ali pridobitvi akademskega naziva, je treba izdati nov osebni dokument.

Prijava izgube

Krajo ali izgubo osebnega dokumenta morate prijaviti v državi, kjer se je izguba/kraja zgodila. S potrdilom o prijavi lahko pri okrajnem upravnem organu zaprosite za izdajo novega osebnega dokumenta.

Za dodatne informacije v primeru izgube ali kraje osebnega dokumenta v Avstriji kliknite tukaj.

Za dodatne informacije v primeru izgube ali kraje osebnega dokumenta v tujini kliknite tukaj.