Podelitev državljanstva – vloga

Avstrijsko državljanstvo je mogoče pridobiti s poreklom ali (pod določenimi pogoji) s podelitvijo. Vlogo za pridobitev državljanstva je treba vložiti osebno (če oseba ni opravilno sposobna, preko zakonitega zastopnika) pri organu (deželni vladi). Za dodelitev državljanstva je potrebno plačati državno pristojbino in deželno takso.

Za pridobitev avstrijskega državljanstva morajo biti izpolnjeni splošni pogoji za naturalizacijo in mora biti vložena uradna prošnja.

Pogoji so na primer:

Zakonito in neprekinjeno minimalno bivanje v Avstriji v trajanju deset let, od tega pet let z dovoljenjem za prebivanje, brez sodnih obsodb, dokazila o fiksnem in rednem dohodku, znanje nemščine in poznavanje osnov demokratične ureditve itd.

Državljanstvo se izgubi s pridobitvijo tujega državljanstva, vstopom v vojaško službo tuje države, z odvzemom ali z opustitvijo.