Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12496&lang=sl

Smrt – mrliški list

Glede na kraja, kjer je nastopila smrt, je potrebno v takem primeru opraviti določene uradne poti. Vsekakor se čimprej obrnite na pogrebni zavod.

V primeru smrti v bolnišnici:  Smrt osebe matičnemu uradu prijavi bolnišnica potem, ko je umrlega pregledal zdravnik in pri njem potrdil smrt. (mrliški ogled). Osebe, ki smrt prijavijo matičnemu uradu so lahko: vodja bolnišnice oz. zdravstvenega zavoda, zdravnik, ki je opravil pregled umrlega, organ / oddelek policije, ki izvaja preiskavo glede smrti, zadnji najemodajalec umrlega, druge osebe, ki so bile obveščene o smrti.

V primeru smrti doma:  O nastopu smrti obvestite zdravnika, zahtevajte izdajo potrdila o smrti oz. mrliškega lista in se obrnite na pogrebni zavod, da se dogovorite za termin prevzema.

Mrliški list ali izpisek iz registra smrti boste prejeli s strani matičnega urada.