Rojstna knjiga – izpisek

Izpisek iz rojstne knjige (izpisek iz rojstnega registra) služi kot dokaz rojstva pred oblastmi in je običajno potreben za sklenitev zakonske zveze ali ustanovitev registrirane partnerske skupnosti. Izpisek iz rojstne knjige lahko dobijo samo osebe, ki jih zadeva ta izpis, in tiste, ki lahko utemeljijo pravni interes. Izpisek je na voljo pri matičnem uradu.