Priznanje očetovstva

Če starša otroka nista poročena ali mož ni oče otroka, je možno priznanje očetovstva ali kvalificirano priznanje očetovstva s strani biološkega očeta. Priznanje poteka z osebno izjavo v domačem javnem ali javno overjenem dokumentu. Oče mora potrdilo osebno podpisati pri pristojnem organu. Priznanje začne veljati šele, ko je pristojni matični urad prejel potrdilo ali overjeno kopijo.

Potrebne listine za priznanje očetovstva:

  • Uradna osebna izkaznica očeta
  • Očetov rojstni list
  • Dokazilo o državljanstvu očeta
  • Potrdilo o registraciji ali dokazilo o očetovem prebivališču v tujini
  • Morebiti dokumentirani dokaz očetove izobrazbe

Za dodatne informacije o rokih, posebnih predpisih itd., se obrnite na naše osebje v matičnem uradu.