Splošne informacije – Listine o osebnem stanju/Centralni matični register

Listine o osebnem stanju so uradni dokumenti, ki se nanašajo na osebno stanje posameznika:

  • rojstni list
  • poročni list
  • listina o sklenjeni partnerski zvezi (med istospolnima partnerjema)
  • mrliški listi oz. smrtovnica

Centralni matični register (ZPR)

Sodobni matični uradi poslujejo z vnosi v Centralni matični register (ZPR), ki vsebuje vse podatke oz. dogodke vezane na osebno stanje posameznika (rojstvo, zakonska zveza, sklenjena partnerska zveza, smrt). Ta register nadomešča nekoč običajne matične knjige osebnih stanj. Prednost Centralnega matičnega registra v povezavi s Centralnim registrom državljanstev (ZSR) je v tem, da morajo osebe v številnih upravnih zadevah in postopkih za identifikacijo poslej predložiti zgolj osebni dokument s fotografijo.