Pravica do ustanavljanja

Dovoljenje za ustanavljanje

Dovoljenje za ustanavljanje je dovoljenje za prebivanje, ki imetniku daje pravico do začasnega prebivanja in opravljanja pridobitne dejavnosti.

Pogoji

  • izpolnjeni splošni pogoji za izdajo dovoljenj za prebivanje
  • izkazano znanje nemškega jezika ob prvi vlogi – za državljane tretjih držav

Vloga – pristojni organ

Pristojni organ za prvo vlogo je pristojni avstrijski predstavniški organ (konzulat / veleposlaništvo) v tujini.

Prošnja za podaljšanje

Prošnjo za podaljšanje dovoljenja za prebivanje je treba predložiti pristojnemu organu (deželnemu glavarju ali z njegove strani pooblaščenemu okrajnemu glavarstvu) in pravočasno (vendar najhitreje v roku treh mesecev), preden poteče dovoljenje za prebivanje.

Dovoljenje za stalno prebivanje (neomejeno)

Dovoljenje za prebivanje “Daueraufenthalt – EU” je dovoljenje za prebivanje za nedoločen čas, ki vključuje tudi neomejen dostop do trga dela, in se lahko izda državljanom tretjih držav pod pogojem:

  • da že pet let dejansko prebivajo v Avstriji brez prekinitev.
  • da so izpolnili 2. modul Dogovora o integraciji.