Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12483&lang=sl

Veterinarska dejavnost – registracija

Kdor namerava delati kot veterinar, se mora registrirati pri Avstrijski veterinarski zbornici in se prijaviti za vpis na veterinarski seznam za predvideni poklicni sedež ter predložiti potrebna osebna potrdila in potrdila o izobrazbi oz. usposabljanju.

Pogoji:

Za registracijo morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

  • popolna poslovna sposobnost
  • avstrijsko državljanstvo ali državljanstvo ene od držav pogodbenic EGP
  • pridobljena diploma iz veterine na Univerzi za veterinarstvo na Dunaju ali tuja diplomo, ki je ustrezno nostrificirana na Univerzi za veterinarstvo na Dunaju, ali drugo potrdilo o študiju, navedeno v Prilogi V Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij, ali pisno potrdilo države izvora, da je zadevna oseba v tej državi kvalificirana za opravljanje veterinarskega poklica (velja samo za državljane držav pogodbenic EGP)
  • ustrezno znanje nemškega jezika

Roki:

Vlogo za poklicno prakso kot veterinar je treba predložiti pred predvidenim začetkom dela. Vlogo mora avstrijska veterinarska zbornica obdelati v 14 dneh. 

Postopek:

Vlogo je treba v pisni obliki predložiti pristojnemu organu Avstrijske veterinarske zbornice. Vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

  • dokazilo o izpolnjevanju splošnih zahtev (glej odsek »Pogoji«)
  • osebna izkaznica
  • 2 fotografiji 

Pristojni organ:

za izbrano regijo občino Avstrijo in storitev »Veterinarji – Seznam veterinarjev – Registracija«

Avstrijska zbornica veterinarjev  

Hietzinger Kai 87, 1130 Wien 
T: +43 1 512 17 66
F: +43 1 512 14 70
E-Mail: oe@tieraerztekammer.at
Web-Adresse: http://www.tieraerztekammer.at