Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12931&lang=sl

Gradnja gozdnih cest – načrtovanje in projektiranje

Načrtovanje in nadzor nad gradnjo gozdnih cest lahko izvajajo samo pooblaščeni strokovnjaki.

Pooblaščeni strokovnjaki so:

  • Za načrtovanje: diplomanti, ki so bili usposobljeni v skladu s členom 105, odstavek 1, točka 1
  • Za nadzor gradnje: diplomanti, ki so bili usposobljeni v skladu s členom 105, odstavek 1, točka 1 ali členom 105, odstavek 1, točka 2

Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje dostavnih sistemov ne sme poškodovati gozdnih tal in rastlinja. V gozd se lahko posega le toliko kolikor je potrebno.

Vnaprej je treba načrtovati na katere poti se bo povezala gozdna cesta, kateri prekopi jarkov so primerni, kako bo potekal izkop materiala za gradnjo ceste in še več.